Verktyg för distansundervisning

Med rätt utrustning och smarta mjukvaruverktyg kan du erbjuda effektiv distansundervisning i såväl företag som skolor.

Att kunna erbjuda undervisning på distans har blivit allt viktigare, inte bara med tanke på det rådande dagsläget utan distansutbildningar är ett område som växer starkt – såväl på gymnasienivå, högskolenivå, yrkesutbildningar och i den privata sektorn. För att distansundervisningen ska bli effektiv krävs givetvis bra verktyg som underlättar kommunikationen och ser till att all information blir tydligt strukturerad och presenterad.

Fler och fler företag önskar också kunna erbjuda träningar och vidareutbildning på distans för att spara pengar och restid för sina medarbetare. Genom att erbjuda en träning digitalt så kan fler delta samtidigt och oberoende av ort. Det finns även goda möjligheter att spela in föreläsningar och använda sig av interaktivt utbildningsmaterial så att det lätt går att genomföra utbildningen vid valfri tidpunkt eller repetera moment som man önskar gå igenom igen. Även där kan man spara rejält på att bara behöva genomföra utbildningen en gång och sedan låta nya medarbetare genomgå den efter behov.

KONTAKTA OSS för att få veta mer om de olika lösningar vi erbjuder inom distansutbildning.

Image of two colleagues having a video conference with three other people

Skärmdelning och videokonferenser

För att en distansutbildning ska bli mer interaktiv och tillåta kommunikation mellan deltagarna brukar det vara en god idé att erbjuda någon form av forum och/eller chatt där man kan diskutera aktuella frågor, men även verktyg för videokommunikation brukar uppskattas. Att hålla föreläsningar live med ett videokonferensverktyg som erbjuder skärmdelning är väldigt effektivt. Då kan du växla mellan att eleverna hör och ser dig samt att de kan se en presentation eller annat material som du önskar visa från din skärm. Verktyg för att spela in föreläsningar brukar också vara uppskattade så att man kan gå tillbaka i efterhand och repetera avsnitt efter behov.

Samma typ av verktyg kan förstås användas eleverna emellan eller i privata samtal mellan lärare och elev om man behöver utvärdera eller förklara något mer i detalj. Det finns många gratisverktyg som räcker långt, bara man har en dator med mikrofon och kamera. För den som leder utbildningen skulle vi dock rekommendera aningen bättre utrustning för att säkerställa tydlig upptagning av ljud och bild. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta passande alternativ för dina behov.

Image of stdents using Smart Board

Appar och lösningar för distansundervisning

Det finns många alternativ att välja mellan när det kommer till de digitala verktygen som används i distansutbildningar – från enkla gratisverktyg där vem som helst kan bygga en kurs på sin egen hemsida till mer avancerade undervisningsverktyg som även innehåller lösningar för elevadministration, betyg med mera som lämpar sig för större lärosäten.

Om du är företagare och vill komma igång snabbt med distansundervisning rekommenderar vi att du tar en titt på vår sida om distanslösningar för några exempel på appar som kan användas vid distanskommunikation. För just distansutbildning nämner vi även gärna lösningar som Google Classroom, Moodle och det svenska verktyget Schoolsoft som används i många verksamheter, men det finns givetvis många fler.

Dela det som händer i klassrummet

Om du bedriver utbildningsverksamhet där vissa av eleverna befinner sig i klassrummet och andra på distans kan det vara smart att investera i en interaktiv whiteboardtavla. Genom att ni som befinner er i det vanliga klassrummet kan rita och skriva samt visa bilder direkt på skärmen så kan ni samarbeta i olika uppgifter, även med dem som sitter med på distans. Informationen på tavlan kan delas eller sparas ner och användas senare.

En enklare och billigare lösning för mindre verksamheter är att investera i en något bättre webbkamera med fast placering framför skoltavlan så att de som sitter med på distans tydligt kan se det som skrivs på en vanlig whiteboard. Det brukar räcka långt för att komplettera en videoföreläsning – oavsett om den sker direk eller spelas in och delas med eleverna senare.

Image of AVS employee on a ladder repairing a projector

Professionell ljud- och bildutrustning

För att kunna bedriva effektiv distansutbildning rekommenderar vi att du investerar i professionell utrustning för ljud- och bildupptagning. Vi lösningar för allt från mindre mötesrum till stora föreläsningssalar. Välkommen att kontakta oss och berätta mer om dina behov och önskemål så tar vi fram passande verktyg för distansundervisning som hjälper dig att erbjuda proffsig undervisning där eleverna får minst lika goda förutsättningar att lyckas med sina studier som om de satt i ett vanligt klassrum.

För att de som ska undervisa ska ha bästa möjliga förutsättningar för lyckade lektioner så erbjuder vi även kurser i hur man på olika sätt kan använda sig av den digitala tekniken. Varmt välkomna att kontakta oss för att få mer information om vårt utbud inom distansundervisning.

Effektiv distansundervisning med utrustning från AVS

Kontakta oss för att få personlig rådgivning så hjälper vi dig att ta fram lösningar som är anpassade till dina behov inom distansundervisning.

Exempel på olika lösningar

Kontakta AVS för mer information