Är ni i behov av AV-utrustning till er skola?

Hur tar man till sig information på bästa sätt? Genom att lyssna och genom att se. Kan man dessutom ges en möjlighet att träna, delta och på egen hand vara aktiv så finns det även andra viktiga faktorer som leder till en bättre inlärning. Många av dagens skolor är inte anpassade mot dagens teknik.

Där finns det väldigt mycket att göra. En skola kan dra stora fördelar av att dels integrera ny teknik i utbildningen och dels genom att använda sig av AV-utrustning i syfte att på ett tydligare sätt ge eleverna bättre verktyg att ta sig till ny information. AV-utrustning till en skola kan göra stor skillnad. Hur ser det ut i många fall? Det handlar om höga ljudvolymer och stimmiga elever som agerar utåt som en följd av att de varken hör eller ser.

Använder man sig av AV-utrustning i en skola så kan man ge en totalupplevelse där eleverna ser vad som händer, där de hör vad som sägs och där de aktivt också kan delta i undervisningen. Det stimulerar och det ger en möjlighet för en lärare att nå varje enskild elev – även de som sitter längst bak i klassrummet eller hörsalen. Smarta lösningar inom AV anpassade mot skolor ger ett stort mervärde. Tar ni steget?

Vi hjälper er att hitta rätt AV-utrustning till er skola

Hur ska man tänka gällande AV-utrustning till en skola? Ett bra första steg är att kontakta oss. Vi har över trettio års erfarenhet som leverantör av lösningar och produkter inom ljud och bild. Det ger oss en enorm fördel. Vi är en ledande leverantör och vi är det av en anledning. Dels så håller de produkter vi säljer absolut världsklass och dels så håller vår service exakt samma nivå.av utrustning skola

Väljer ni oss för att ta hand om AV-utrustning till er skola så får ni en partner som är med er från dag ett och hela vägen till mållinjen. Vi hjälper er att planera utrustningen; något som dels sker utifrån vilka specifika behov ni har  – hur ska utrustningen primärt användas, finns andra möjligheter och önskemål? – och dels även utifrån andra faktorer: storlek på salen, hur många elever som ryms, hur akustiken ser ut och hur arkitekturen och interiörer är.

Dessa frågor ger oss klara svar kring vilken utrustning som kommer att passa er bäst. Vi sköter även om installationen så att den AV-utrustning ni investerar i verkligen fungerar optimalt. Dels så kommer vi även att utbilda er på djupet kring hur den fungerar, vilka möjligheter som finns och hur den går att exempelvis anpassa efter antalet elever i klassrummet. Skulle någonting gå sönder eller inte fungera på ett tillfredsställande sätt så står vi redo att hjälpa er.

Vi är, helt enkelt, en trygg och stabil partner som levererar den bästa tänkbara AV-utrustning som finns till er skola; en utrustning som skräddarsys efter era speciella behov och krav. Kontakta oss redan idag så bokar vi in ett möte.

Kontakta oss

Tel. 010-551 10 00

Malmö (huvudkontor)

AVS i Sverige AB
Pilotgatan 7, 212 39 Malmö

Stockholm

AVS i Sverige AB
Skarprättarvägen 7, 176 77 Järfälla

Göteborg

AVS i Sverige AB
Backa Bergögata 16, 422 46 Hisings Backa

Kontorstid: 08.00–17.00, vardagar

För serviceärenden ber vi dig att istället använda vårt serviceformulär.