Nu kan ni tillgodose era behov av produkter inom audio- och videoområdet

Nedan beskrivs hur ni kan beställa AV-produkter enkelt med tillhörande installation – utan att behöva göra en upphandling eller en förnyad konkurrensutsättning.

Vad krävs för att du skall få använda ramavtalet?

Du kan själv kontrollera om du är berättigad att använda dig av ramavtalet.

Titta på sidan Adda: AV-produkter och tjänster 2018 under fliken ”är jag berättigad” eller ladda ned och titta i bifogad EXCELFIL om din organisation finns bland de avropsberättigade.

Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda kundsupport

Själva avropet gör man sedan enkelt genom att gå till Registrering och registrerar sig.

Svårare än så är det inte att börja avropa på Adda:s avtal.

Exempel på produkter som finns med i avtalet:

 • Videoprojektorer, LCD, DLP med för ändamålet erforderlig upplösning, ljusstyrka och ljuskälla samt
  med styrning via IR, RS och IP
 • Videoprojektorer enligt ovan, interaktiva
 • Projektorfästen
 • Projektionsdukar; motordrivna, manuella eller ramspända
 • Bildskärmar med alla förekommande storlekar, skärmtyper, med eller utan skyddsglas och för
  ändamålet erforderlig upplösning och ljusstyrka samt med styrning via IR, RS och IP
 • Interaktiva bildskärmar inklusive mjukvara och tillbehör
 • Fästen för bildskärmar
 • LED-väggar med erforderliga stativ, fästen och videoprocessorer samt erforderlig signaldistribution
 • Utrustning för signaldistribution över kabel och fiber
 • Utrustning för signalhantering (EDID, HDCP etc)
 • Anslutningsdon/paneler och anslutningskablage
 • Bordsbrunnar med alla förekommande AV-anslutningar samt USB, nätverk och 230V-uttag
 • Bordsbrunnar med kabelretractors med alla förekommande AV-anslutningar samt USB, nätverk och
  230V-uttag
 • Trådlösa bild- och ljudöverföringar för alla förekommande plattformar
 • Mediaväxlar och converters
 • Bildväxlar och matrisväxlar
 • Presentationsväxlar
 • TV-apparater och TV-mottagare
 • Videokonferens/distandmötes-system inklusive erforderlig mjuk- och hårdvara
 • Utrustning för streaming och inspelning av bild och ljud
 • Mediaspelare
 • Kameror
 • Dokumentkameror
 • Digitala skyltsystem
 • USB-växlar och distribution
 • Styrsystem: centralenhet med erforderliga funktioner för styrning av AV-teknik, belysning,
  mörkläggning, koppling mot brandlarm etc
 • Styrsystem: styrpaneler; knappanel, pekskärm, trådlös panel, interface mot tablet etc
 • Övervakningssystem med statusrapportering till styrsystem
 • Högtalare, såväl passiva som aktiva
 • Digital ljuddistribution via nätverk
 • Förstärkare, högtalarprocessorer och slutsteg
 • Ljudprocessorer (DSP)
 • Mikrofoner, trådlösa och trådbundna
 • Hörhjälpmedel; magnetslingor och IR-överföring etc
 • Delegat- samt voteringssystem
 • Adaptrar och kablage
 • Förbrukningsmaterial och reservdelar, lampor, blädderblock, filter, säkringar, pennor, sudd etc
 • AV-rack och installationsmaterial
 • Pekare
 • Skrivtavlor, fasta
 • Skrivtavlor, interaktiva skrivtavlor
 • Skrivtavlor, stativ med höj- och sänkbara
 • Mörkläggnings- och fördunklingssystem
 • Bokningssystem/produkter (för rum)