Digitala möten – lösningar för distansmöten

DISTANSMÖTEN – VAD INNEBÄR DET?

Distansmöten är hos oss för att stanna. Oavsett om vi befinner oss på arbetsplatsen, i hemmet, i fritidshuset eller på resande fot så kan vi på ett enkelt sätt och med små medel delta i ett möte.


Videomöte är ett miljövänligt och smart sätt att ha möten. I dag finns det bra teknik som ger möjligheten till möten på distans via en videolänk. Det ger deltagarna i mötet möjlighet att se varandra och prata med varandra oavsett på vilken ort de befinner sig på.

På arbetsplatser är det ofta väldigt många möten. Då företag kan ha kontor på flera orter eller om man är flera olika företag som arbetar tillsammans i ett projekt så kan det innebära en hel del resor. Här sparar videomötet väldigt mycket tid och andra resurser.

Vi ser också att videomöten / distansmöten med raska steg gör sitt inträde i klassrummet och i hemmet. Några fördelar:

  • Genom digitala möten så slipper man restid till mötet.
  • När ingen resa behövs är det ett miljövänligt alternativ.
  • Vi blir helt oberoende av var vi befinner oss, internetuppkoppling och en dator eller telefon med mikrofon och kamera är det som behövs.
  • Tekniken är okomplicerad.
  • Videomötet ger oss liksom det fysiska mötet visuell kontakt med deltagarna.
  • Vi är fria att bestämma mötets längd.

DIGITALA MÖTEN FÖRETAG

AVS har många olika, användarvänliga lösningar för digitala möten för företag, skolor och liknande organisationer. Vi vägleder dig fram till den lösning som passar bäst för din verksamhet utifrån dina förutsättningar och behov för att du ska få verktyg som underlättar för dig och dina kollegor under arbetsdagen.

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

Arbetar du med eller planerar du att starta verksamhet inom distansundervisning så kan du ta en titt på denna sida där vi behandlar det området mer på djupet.

Grunden till kommunikation på distans


Det viktigaste att fundera över är en gemensam plattform inom organisationen. Vad behöver vi för att arbeta hemifrån?

Vi bör vara tydliga med vilket verktyg som ska användas och ta ett beslut som ska gälla alla. Det gör att vi får en professionell samsyn kring hur vi kommunicerar på distans.

Som arbetsgivare är det viktigt att du ser till att dina anställda har ordentlig utrustning för att obehindrat kunna arbeta på samma sätt som på kontoret om distansarbete är tänkt att vara en del av vardagen i företaget. Vi har lösningar som passar för alla typer av organisationer, stora som små och även för företag med medarbetare som arbetar ute i fält.

DIGITALA MÖTEN: VERKTYG

Likaså är det viktigt att ha bra digitala verktyg för att underlätta kommunikation och samarbete. Här nedan har vi listat några exempel på bra och användbara appar som gör det möjligt att genomföra distansmöten och dela information:

BlueJeans

BlueJeans är en mycket kompetent webbkonferensapp som integreras med samarbetsverktyg. Bluejeans använder ett enkelt och modernt tillvägagångssätt, ett system med möten, rum och evenemang för att möjliggöra videomöten var som helst.

Google Hangouts

Google Hangouts anses ofta vara mer av en individuell tjänst som inte är lika funktionsrik som andra kommersiella och företagsinriktade tjänster. Hangouts är ett effektivt verktyg för videokommunikation för mindre företag, eller de som helt utnyttjar G-Suite i sin verksamhet.

Google Meet

Google Meet är inriktat på företagskunder och är en vidareutveckling av Google Hangouts. Google Meet är utformat kring schemalagda videomöten bland teammedlemmar, med liknande funktioner som Zoom som kalendersynkronisering, bokning av konferenslokaler och ett mer polerat användargränssnitt.

GoToMeeting

GoToMeeting har många bra funktioner, bland annat omedelbara möten eller mötesplanering. Dessutom transkriptionstjänster och mötesmeddelanden i appen mellan deltagarna.

Cisco WebEx

Cisco’s WebEx är inriktat på kunder med ett stort antal teammedlemmar eller ett stort företag. Tjänsten fungerar som en sammanslagning av webbkonferenser och röstsamtalstjänster.

Skype for Business

Skype for Business – Microsofts välkända Skype-tjänst kompletteras som ett företagsklart videokonferensverktyg. Lösningen har flera affärsfunktioner, som att tillåta upp till 250 deltagare i ett möte och anslutning med andra Skype-användare och virtuella whiteboardfunktioner.

Slack

Slack är ett mycket populärt samarbetsverktyg som används i organisationer över hela världen och har integrerade videokonferensfunktioner.

Microsoft Teams

Microsoft Teams är mycket användarvänligt och väldigt bra för organisationer som använder Office 365. Även andra kan använda tjänsten genom inbjudningslänkar. Erbjuder fildelning, delning av skärmar och videomöten i ett – ett komplett verktyg för interaktiva digitala möten.

Zoom

Zoom är en av de mest populära videokonferenslösningarna för företag. Det är funktionsrikt med olika versioner baserade på behov. Funktionerna på företagsnivå inkluderar upp till 200 mötesdeltagare, obegränsad molnlagring, anpassade e-postmeddelanden, unika mötes-URL:er med mera.

LJUDET ÄR VIKTIGASTE FAKTORN I ETT ONLINEMÖTE

När det kommer till distansmöten är det allra viktigaste att ljudet fungerar åt båda håll. Det innebär att alla deltagare bör ha ljudutrustning som spelar upp ljud tydligt och även har en bra mikrofon som gör att man hörs tydligt. Alla har nog upplevt ett möte där ljudet varit dåligt, något som kan leda till irritation eller att viktig information missas. Bra ljudutrustning behöver inte kosta en förmögenhet idag utan är en väl värd investering för företag som i någon utsträckning vill kunna arbeta på distans.

Det näst viktigaste är att eventuellt mötesinnehåll är tydligt och kan ses av alla som deltar i mötet. Det finns stora fördelar av att även synas i bild då det underlättar för alla att bättre snappa upp ansiktsuttryck och få en bättre känsla av att personligen vara på plats i mötet. Att kunna använda sig av en kamera erbjuder en rejäl uppgradering i distansmöten. Befinner vi oss i ett större mötesrum är det viktigare med en överblick över rummet än att respektive person syns med ansiktsbild. Att kunna dela skärm med deltagarna gör det också lättare att se till att alla tar del viktig information, så det är ett bra komplement i valet av verktyg för videokonferenser.

En lösning som passar din verksamhet

AVS erbjuder ett stort utbud av lösningar för digitala möten och andra former av digital kommunikation. Vi har produkter och tjänster som hjälper dig att hålla i och delta i möten via video med såväl kollegor som kunder.

Utöver röst- och videofunktion finns även andra smarta lösningar för att göra videomötena så interaktiva och kreativa som möjligt.

Våra produkter håller en professionell kvalitet och dessutom får du tillgång till service av vår kunniga personal som ser till att allt fungerar som det ska.

Vill du ha mer information och hjälp?

Förmodligen har det inte undgått någon att under rådande omständigheter så har behovet av distansmöten och möjlighet till distansarbete ökat lavinartat. Men även på sikt så tror vi att detta är något som allt fler organisationer vill kunna erbjuda sina medarbetare.

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar och hjälper dig att hitta fram till lösningar som passar perfekt för din verksamhet så att ni ska kunna komma igång eller förbättra er kapacitet för digitala möten i de egna lokalerna och kanske hemma hos medarbetare som nu jobbar på distans.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss på AVS så hjälper vi dig med nästa steg mot en smidig och lättanvänd lösning som är anpassad till dina behov.

Vi har lösningar för videomöte, videokonferens & distansutbildning

Kontakta oss för att få personlig rådgivning anpassad för just ditt företag.

Exempel på olika lösningar

Kontakta AVS för mer information