Avvikelser från vår leverantörs uppförandekod./Deviations from our Supplier Code of Conduct.

Om du har någon information om avvikelser från vår leverantörs uppförandekod i någon del av vår leveranskedja, vänligen dela den med oss så vidtar vi åtgärder.

If you have any information on deviations from our Supplier Code of Conduct in any part of our supply chain, please share it with us and we will take action.