AV Syd byter namn till AVS!

OK!

AV-teknik gör skillnad

I många fall har vi svårt att göra oss förstådda. Detta beror sällan på otydlighet, det beror på att de som lyssnar inte hör- eller ser tillräckligt bra för att kunna ta till sig den information som delges. Det leder till missförstånd som i sin tur skapar frustration. Detta oavsett om det handlar om ett företag, en myndighet, ett klassrum eller någonting inom offentlig sektor.

Hur kan man då skapa bättre förutsättningar för att nå ut med det man vill säga? Hur kan man skapa vägar som leder till färre missförstånd? AV-teknik är ofta lösningen.

AV-teknik innebär att ett mötesrum – oavsett storlek – kan tillmötesgå samtliga deltagares behov. Dagens moderna lösningar ger möjlighet att skapa mötesrum där bild och ljud blir perfekt integrerade i varje möte och där deltagarna själva – exempelvis genom interaktiva skärmar – kan vara delaktiga, ställa frågor och därigenom undvika missförstånd.

AV-teknik för vår globala värld

Väldigt mycket tyder på att AV-teknik kommer att explodera inom kort. Redan nu ser man att företag, myndigheter, skolor och organisationer använder sig av AV-teknik i samband med möten och därigenom också maximerar effekten av dessa. Tekniken fungerar oavsett vilket rum det handlar om, oavsett antalet deltagare och oavsett om det handlar om ett internt eller ett externt möte.av-tekniker

Det senare är viktigt. Rätt AV-teknik kan möjliggöra kontakter med andra företag eller med andra myndigheter där man slipper resa. Man kopplar upp sig och använder AV-tekniken för att kunna se varandra via skärmar; alltid med ett perfekt ljud och alltid med en skarp bild.

Det här öppnar upp för en ny värld. Behöver vi resa så mycket inom jobbet; måste vi bidra till ett sämre klimat varje gång vi ska träffa affärskontakter, kunder eller investerare? Nej. Med AV-teknik så kan sitta var som helst och ändå – så nära fysiskt man kan komma – träffa andra personer.

Välj rätt AV-teknik till konferensrum

Behöver ni AV-teknik för era konferensrum? Vi kan hjälpa er att skräddarsy lösningar utifrån era behov. Vi ser över vad ni har för önskemål, vilka krav som finns och hur era specifika behov ser ut. Dessa ställer vi mot hur exempelvis lokalerna ser ut gällande storlek, ljusinsläpp och akustik och därefter så presenterar vi AV-utrustning som passar exakt mot era behov.

Om det sedan handlar om exempelvis interaktiva skärmar, digitala whiteboards, en avancerad ljudanläggning eller system som möjliggör BYOD är i sammanhanget irrelevant: vi har kunskapen och kapaciteten att hjälpa er oavsett önskemål och krav.

Med över 30 års erfarenhet av ljud- och bild så vågar vi påstå att vi vet vad vi talar om. Vi har en expertis som slår det mesta på fingrarna. Den, i kombination med att vi enbart levererar produkter av absolut högsta kvalitet, gör oss till ett givet val som leverantör av AV-teknik till konferensrum. Givetvis kan vi även sköta installationen också.

AV-teknik till skola – en chans att nå eleverna

Även inom skolor finns det uppsidor med att använda sig av AV-teknik. Detta både i klassrummet och i exempelvis aulan eller hörsalen. Ett ständigt återkommande problem i en skola är nämligen det faktum att undervisning tenderar att vara exkluderande beroende på var man sitter. av-teknik

Hamnar man längst fram i ett klassrum så får man en direkt förbindelse med läraren – som gärna talar till just dessa elever. Hamnar man längre bak i ett klassrum så varken hör eller ser man på det sätt man önskar; något som A) leder till en sämre inlärning och B) leder till en stökig stämning.

Med hjälp av AV-teknik i skolan så skapas en inkluderande undervisning där en lärare kan förmedla information till samtliga elever oavsett var de sitter. Det ger dessutom möjlighet att engagera elever aktivt och låta dem delta genom diskussioner, frågor eller via egna anteckningar via interaktiva skärmar. Möjligheterna är oändliga och vi sitter på kunskapen som kan ta en skola till nästa nivå.

Genom smarta, digitala lösningar för ljud och bild så kan man skapa en sundare undervisning där både lärare och elev hittar ett gynnsamt samspel. Det leder till mindre frustration, mindre stress och avsevärt mycket färre missförstånd. Framförallt så skapar det en miljö där inlärning och undervisning står i centrum. Precis som det ska vara.

Kontakta oss

Tel. 010-551 10 00

Malmö (huvudkontor)

AVS i Sverige AB
Pilotgatan 7, 212 39 Malmö

Stockholm

AVS i Sverige AB
Skarprättarvägen 7, 176 77 Järfälla

Göteborg

AVS i Sverige AB
Backa Bergögata 16, 422 46 Hisings Backa

Kontorstid: 08.00–17.00, vardagar

För serviceärenden ber vi dig att istället använda vårt serviceformulär.