Playipp förbättrar den interna kommunikationen

Vikten av extern kommunikation är något som de flesta företag, verksamheter och organisationer är medvetna om. Man vill snabbt och tydligt kunna informera om exempelvis nya erbjudanden, om rabatter eller om att man intagit någon typ av ny position i ett sammanhang. Genom ny teknik så kan man också sköta den externa kommunikationen på ett mer explosivt sätt där man via digitala skärmar direkt kan nå kunderna och snabbt lägga om en strategi om så krävs.

Den interna kommunikationen är emellertid väl så viktigt – men tyvärr ofta lite mer bortglömd. Ett företag, en verksamhet eller en organisation är långt ifrån en enmansshow – alla anställda är viktiga lagspelare och det är också delaktigheten som i många fall leder till ett bättre färdigt resultat. Tyvärr så försvinner ofta viktig information från ledningen längs vägen ner till den enskilde anställde. Det skapar dels ett sämre resultat, det kan leda till extra mycket jobb i onödan och det kan skapa en känsla av utanförskap.

Genom att använda kommunikationssystem från Playipp så kan man snabbt skapa en starkare intern kommunikation, öka delaktigheten och få alla anställda att känna sig engagerade. Det ger en tydlig VI-känsla. Playipp är har tagit fram flera olika lösningar för att bättre på kommunikation internt.

Smarta lösningar från Playipp

En av dessa handlar om digitala skärmar där man snabbt kan nå ut till samtliga berörda medarbetare med relevant information. Mallarna är färdiga och man kan således som redaktör eller som chef välja vad som visas i spellistorna utan att behöva lägga krut på frågor rörande design, programmering eller annan teknik.

Ett annat verktyg som Playipp tagit fram för ökad – och förbättrad – intern kommunikation är ett socialt intranät. Detta går att använda för att chatta, för att diskutera, kommentera och delta i arbetsgrupper. Större företag som har filialer över hela Sverige – eller globalt, för den delen – har ofta svårigheter att hitta rätt känsla i sin kommunikation: man blir mindre enklaver snarare än en stor enhet.

Vi hjälper er att hitta rätt verktyg

Genom Playipp så får man smidigare vägar till rakare kommunikation och i dagens moderna tider – då många arbetar på distans – så är detta ett perfekt sätt att inkludera även de som inte fysiskt befinner sig på kontoret eller arbetsplatsen.

AVS hjälper till att hitta en lösning för just er och där vi utgår från era behov i samband med att vi presenterar lösningarna från Playipp. Förbättra er interna kommunikation och förbättra gemenskapen!

Kontakta oss

Tel. 010-551 10 00

Malmö (huvudkontor)

AVS i Sverige AB
Pilotgatan 7, 212 39 Malmö

Stockholm

AVS i Sverige AB
Skarprättarvägen 7, 176 77 Järfälla

Göteborg

AVS i Sverige AB
Backa Bergögata 16, 422 46 Hisings Backa

Kontorstid: 08.00–17.00, vardagar

För serviceärenden ber vi dig att istället använda vårt serviceformulär.